Resurse materiale

 • Săli de clasă - 28
 • Laboratoare: Fizică, Chimie, Biologie, AeL şi Informatică
 • Cabinet Limbă şi comunicare
 • Cabinet Metodic
 • Sală de sport
 • Bibliotecă
 • Cabinet medical
 • Cabinet stomatologic
 • Cancelarie
 • Cameră pentru programul "Cornul şi laptele"
 • Birouri: Director, Secretariat, Administrator de patrimoniu, Sediu social pentru Asociaţia Părinţilor din Şcoala 198
 • Calculatoare conectate la internet - 41
 • Sistem electronic de supraveghere - 50 de camere, din care 28 în interior
 • Sală de mese
 • Anexe


Galerie fotoResurse umane - An şcolar 2020-2021

Echipa managerială
 • Director Prof. Buhuş Alina
 • Director adj. Prof. Ivan Gabriela
Consiliul de Administraţie (13 persoane)
 • Preşedinte: Director Prof. Buhuş Alina
 • Secretar: Prof. Bălaşa Cristina
 • Membri:
  • Director adj. Prof. Ivan Gabriela
  • Prof. Olteanu Silvia
  • Prof. Preda Daniela
  • Prof. Badiu Violeta
  • Prof. Amăricăi Mariana – coordonator proiecte şi programe educative
  • Al Tawayah Angelica – reprezentant Consiliul Local Sector 6
  • Nae Valentin Marian – reprezentant Consiliul Local Sector 6
  • Stan Gabriela – reprezentant Consiliul Local Sector 6
  • Daniilescu Răzvan – reprezentantul Primarului
  • Radu Nicoleta – reprezentant Asociaţia Părinţilor din Şcoala 198
  • Niculescu Radu – reprezentant Asociaţia Părinţilor din Şcoala 198
  • Diaconu Carmen – reprezentant Asociaţia Părinţilor din Şcoala 198
Lider sindical SIB: Prof. Stan Argentina
Profesor consilier: Prof. Velcu Gina
Cadre didactice – 65 profesori și învățători
Cadre didactice – auxiliare:
 • Nicărel Viorela – secretar şef
 • Cergă Angela – secretar
 • Bura Luis Florian – informatician
 • Mihai Melania – bibliotecară
 • Bratu Ana Mihaela – administrator de patrimoniu
 • Mitran Marcel Romeo – contabil
Personal nedidactic:
 • Gheorghe Elena - îngrijitoare
 • Ivan Elena - îngrijitoare
 • Ionescu Floarea - îngrijitoare)
 • Badeci Maria - îngrijitoare
 • Tincea Ioana - îngrijitoare
 • Chititu Marius - muncitor de întreținere
 • Stănescu Daniel – paznic de noapte
 • Radu Adrian – paznic
Personal medical:
 • Medic (medicină generală) Dr. Croitoru Elena
 • Asistent medical Vasilescu Mihaela
 • Asistent medical stomatologie Bratu Gianina

La ciclul primar funcționează 28 de clase:
Clasa 0 A – inst. Roman Mona – titular, grad I
Clasa 0 B – înv. Țifescu Antoaneta – suplinitor, debutant
Clasa 0 C – inst. Mitran Florina – titular, grad I
Clasa 0 D – prof. învăţământ primar Mistodie Patricia – titular, grad II
Clasa 0 E – înv. Mușel Maria Aurelia – suplinitor, debutant
Clasa 0 F – prof. învăţământ primar Vintilescu Mariana – titular, grad I
Clasa I A - înv. Cernica Luminița – titular, grad I
Clasa I B – prof. învăţământ primar Stan Argentina – titular, grad I
Clasa I C – prof. învăţământ primar Coman Constanța – titular, grad I
Clasa I D – prof. învăţământ primar Nicolescu Ecaterina – titular, definitivat
Clasa I E – prof. învăţământ primar Negoiță Ionica – titular, definitivat
Clasa a II-a A – prof. învăţământ primar Dincă-Nae Corina – titular, grad II
Clasa a II-a B – prof. învăţământ primar Preda Daniela – titular, grad I
Clasa a II-a C – prof. învăţământ primar Macavei Alina – titular, grad II
Clasa a II-a D – prof. învăţământ primar Grigoriev Ruxandra – titular, grad I
Clasa a II-a E – prof. învăţământ primar Popa Bianca – titular, debutant
Clasa a III-a A Step by Step – prof. învăţământul primar Drăgan Daniela – titular, grad I
– inst. Lazăr Maria – definitivat
Clasa a III-a B – înv. Kadar Cornelia, titular, grad I
Clasa a III-a C – prof. învăţământ primar Chiriță Carmina – titular, grad I
Clasa a III-a D – prof. învăţământ primar Stîngă Nicoleta – suplinitor, grad II
Clasa a III-a E – prof. învăţământ primar Gemălescu Daniela – titular, detașat, grad I
Clasa a III-a F – înv. Dobre Elena – suplinitor, debutant
Clasa a IV-a A – inst. Silvestru Veronica – titular, grad II
Clasa a IV-a B – Step by Step – prof. învăţământ primar Cuzum Sorina – titular, grad I
– prof. învăţământ primar Vasiloancă Gabriela – titular, grad I
Clasa a IV-a C – prof. învăţământ primar Marinică Gica – titular, grad I
Clasa a IV-a D – prof. învăţământ primar Ioniță Carmen – titular, grad I
Clasa a IV-a E – prof. învăţământ primar Velcu Gina – titular, grad I
Clasa a IV-a F – prof. învăţământ primar Macă Alexandra – titular, grad I
La ciclul gimnazial funcționează 19 clase:
Clasa a V-a A – diriginte: prof. Iordan Ramona, titular, grad I
Calsa a V-a B – diriginte: prof. Munteanu Mihaela, titular, grad I
Clasa a V-a C – diriginte: prof. Dascălu Gabriel, suplinitor, definitivat
Clasa a V-a D – diriginte:prof. Dumitru Camelia, titular, grad I
Clasa a V-a E – diriginte: prof. Qudsief Laurance, suplinitor, definitivat
Clasa a V-a F – diriginte: prof. Voicu Raluca, titular, definitivat
Clasa a VI-a A – diriginte: prof. Olteanu Silvia, titular, grad I
Clasa a VI-a B – diriginte: prof. Vîlceanu Constantin, titular, grad II
Clasa a VI-a C – diriginte: prof. Olteanu Daniel, titular, grad I
Clasa a VI-a D – diriginte: prof. Dobriță Eugenia, titular, grad I
Clasa a VI-a E – diriginte: prof. Boiangiu Ioan, titular, grad I
Clasa a VII-a A – diriginte: prof. Bălașa Cristina, titular, grad I
Clasa a VII-a B – diriginte: prof. Amăricăi Mariana, titular, grad II
Clasa a VII-a C – diriginte: prof. Bănică Magdalena, titular, definitivat
Clasa a VII-a D – diriginte: prof. Diaconescu Liliana, titular, definitivat
Clasa a VIII-a A – diriginte: prof. Burlacu Luminița, titular, definitivat
Clasa a VIII-a B – diriginte: prof. Vlad Liana, titular, grad II
Clasa a VIII-a C – diriginte: prof. Joga Mariana, titular, grad II
Clasa a VIII-a D – diriginte: prof. Micu Vladimir, suplinitor, grad II
Aria curriculară "Limbă și comunicare"
 • Limba română
  • Bălașa Cristina – prof. titular, grad I
  • Buhuş Alina – prof. titular, grad I
  • Voicu Raluca – prof. titular, definitivat
  • Dumitru Camelia – prof. titular, grad I
  • Oprișor Oana Alexandra – prof. suplinitor, debutant
 • Limba latină
  • Oprișor Oana Alexandra – prof. suplinitor, debutant
 • Limba engleză
  • Munteanu Mihaela – prof. titular, grad I
  • Badiu Violeta – prof. titular, grad I
  • Grigorescu Sanda – prof. titular, grad II
  • Diaconescu Liliana Naumi – prof. titular, detașat, definitivat
  • Radu Andreea – prof. suplinitor, definitivat
 • Limba franceză
  • Dumitru Camelia – prof. titular, grad I
  • Grigorescu Sanda – prof. titular, grad II
  • Irimia Alina – prof. titular, grad I
  • Catrina Sonia – prof. dr. titular, definitivat
  • Vălean Magdalena – prof. pensionar, debutant


Aria curriculară „Matematică şi ştiinţe”
 • Matematică
  • Olteanu Silvia – prof. titular, grad I
  • Dobriță Eugenia – prof. titular, grad I
  • Olteanu Daniel – prof. titular, grad I
  • Vîlceanu Constantin – prof. titular, detașat, grad II
  • Matei Sandra - prof. titular, definitivat
 • Științe
 • Fizică
  • Cergă Angela – prof. asociat
  • Boiangiu Daniela – prof. detașat, grad I
  • Joga Mariana – prof. titular, grad II
  • Tudora Nicoleta – prof. titular, grad II
 • Chimie
  • Joga Mariana – prof. titular, grad II
 • Biologie
  • Vlad Liliana – prof. titular, definitivat
  • Dobre Elena – prof. titular, definitivat
  • Lungu Carmen – prof. pensionar, grad I


Aria curriculară „Istorie și științe sociale”
 • Istorie
  • Amăricăi Mariana – prof. titular, grad II
  • Micu Vladimir – prof. suplinitor, grad II
 • Cultură Civică
  • Cuzum Sorina – prof. titular, grad I
  • Velcu Gina – prof. titular, grad I
  • Amăricăi Mariana – prof. titular, grad II


Aria curriculară „Geografie și religie”
 • Geografie
  • Dascălu Vasile Gabriel – prof. suplinitor, definitivat
 • Religie
  • Bănică Magdalena – prof. titular, grad II
  • Ilie Daniel – prof. titular, definitivat
  • Munteanu Andrei Valentin – prof. suplinitor, debutant


 • Aria curriculară „Arte și tehnologie”
  • Educație muzicală
   • Burlacu Luminița – prof. titular, definitivat – responsabil comisie metodică
  • Educație tehnologică
   • Boiangiu Ioan – prof. titular, grad I
   • Boiangiu Daniela – prof. titular, grad I
  • Educație plastică
   • Dosinescu Andreea – prof. titular, grad II
   • Cuzum Anca – prof. suplinitor, debutant
  • Informatică
   • Stan Viorel – prof. suplinitor, debutant


  Aria curriculară „Educație fizică și sport”
  • Iordan Ramona – prof. titular, grad II
  • Neagu Andreea Maria – prof. suplinitor, debutant
  • Pană Cătălin Marian – prof. suplinitor, debutant
  • Qudsieh Laurance – prof. suplinitor, definitivat
  • Moldoveanu Florin – prof. suplinitor, debutant


Anexa la legea 153/2017
Scoala 198 © 2013 | Toate drepturile rezervate