Asociația Părinților din Școala Nr.198

afiliată la Federația Națională a Asociațiilor de Părinți din România

MEMBRI FONDATORI
  • Dumitrescu Georgeta- părinte elev clasa VII C
  • Marin Florența
  • Ionescu Mariana


VIZIUNE
O școală modernă, sigură și curată pentru copiii noștri.

MISIUNE
Împreună putem crea un mediu școlar de calitate pentru copiii noștri.

OBIECTIVE PRIORITARE
  • Sprijinirea școlii în activitățile de educare, instruire educativă;
  • Asigurarea îndrumării și supravegherii tuturor elevilor din școală;
  • Susținerea bazei materiale a școlii și modernizarea acesteia.


ȚINTE STRATEGICE
  • Închegarea Asociației prin polarizarea membrilor cotizanți;
  • Asigurarea pazei și protecției elevilor;
  • Asigurarea igienizării spațiilor școlare prin suplimentarea resursei umane a școlii, cu personal de îngrijire;
  • Atragerea de venituri extrabugetare prin redirecționarea a 2% din impozitul unic, de către toți membrii Asociației, tot personalul școlii și de către simpatizanți; prin donații și sponsorizări.


COMUNICĂRI

MESAJUL NOSTRU PENTRU DUMNEAVOASTRĂ

VENIȚI ALĂTURI DE NOI! NUMAI ÎMPREUNĂ VOM REUȘI SĂ REALIZĂM TOT CE NE-AM PROPUS PENTRU COPIII NOȘTRI!
Scoala 198 © 2013 | Toate drepturile rezervate