SCURT ISTORIC
Misiune


Considerăm că misiunea şcolii este interacţiunea acesteia cu mediul social, cultural şi economic, transformarea şcolii într-un centru de resurse şi servicii educaţionale care să ofere elevilor o educaţie bazată pe principiile şi valorile democraţiei şi care să aibă ca scop formarea de competenţe, abilităţi şi atitudini necesare pentru integrarea cu succes în viaţa socială şi profesională.

Viziune


Şcoala Gimnazială Regina „Maria” a cunoscut recent, datorită unei relaţii foarte bune cu comunitatea şi a unui management eficient, un accentuat progres. Această tendinţă de creştere se poate observa în relaţia de colaborare între conducere şi profesori, pe de o parte şi între conducere, elevi şi părinţi pe de altă parte, în imaginea pozitivă pe care şcoala o are în cartier. Creşterea prestigiului şcolii este pusă în evidenţă de creşterea performanţelor şcolare ale elevilor şi de faptul că foarte multe familii din afara circumscripției școlare, în special din județul limitrof ( Ilfov) solicită înscrierea copiilor lor la şcoala noastră, fiind considerată ca preferată. Creşterea performanţelor şcolare ale elevilor se datorează încurajării şi susţinerii din partea şcolii a activităţii de performanţă. Creşterea prestigiului şcolii şi a atractivităţii ei în rândul familiilor din perimetrul şcolii noastre se datorează transparenţei manageriale, a înţelegerii conducerii şcolii faţă de problemele ridicate de părinţi, se datorează numeroaselor activităţi şcolare şi extraşcolare pe care le organizează şcoala. În urma încheierii lucrărilor de reabilitare prin programul BEI şi a modernizărilor realizate din fonduri extrabugetare obținute de școală din închirieri, în mare parte, şi cu contribuţia părinţilor, prin Asociaţia Părinților din Școala Gimnazială Regina „Maria”, baza materială a şcolii a fost îmbunăţită în mod considerabil, fapt ce a determinat creşterea satisfacţiei părinţilor fată de oferta curriculară a şcolii şi faţă de condiţiile oferite pentru elevi.

În viziunea Școlii Gimnaziale Regina „Maria”, elevii sunt acele persoane umane care în procesul convieţuirii sociale trebuie să-şi însuşească deprinderile, normele şi cunoştinţele necesare unei cât mai bune integrări sociale. Este necesară realizarea unei integrări sociale pentru asigurarea unui climat de siguranţă fizică şi de libertate spirituală.
Credem că elevii pot fi ajutaţi să devină nişte persoane responsabile într-o şcoală democratică, adică într-o şcoală capabilă să asigure elevilor posibilitatea creării şi dezvoltării abilităţilor de comunicare şi relaţionare interpersonală; într-o şcoală capabilă să asigure dezvoltarea unui curriculum şi promovarea unor activităţi extracurriculare, care să valorifice la maxim potenţialul intelectual şi creativ al elevilor; într-o şcoală capabilă sa satisfacă interesele şi motivaţiile personale ale elevilor; într-o şcoală capabilă sa fie în concordanţă cu cerinţele comunităţii.

DEVIZA ŞCOLII
"O ȘCOALĂ CU TRADIȚIE ȘI PRESTIGIU - O ȘANSĂ LA PERFORMANȚĂ PENTRU FIECARE"

Dorim să:
  • satisfacem nevoia fiecărui elev de a se simţi competent în a deţine şi utiliza informaţia;
  • stimulăm setea de cunoaştere şi dorinţa de informare a elevilor;
  • încurajăm elevii să lupte pentru schimbare, pentru promovarea valorilor şi a principiilor specifice unei societăţi democratice, pentru respectarea valorilor socio – culturale ale poporului român;
  • îndemnăm elevii să respecte şi să promoveze valorile socio – culturale ale poporului român. Copiii, păstrători ai tradiţiilor şi obiceiurilor locale (colinde, balade, port popular, dansuri populare, obiceiuri etc.).


Sala de sport

Şcoala beneficiază de o sală de sport cu o suprafaţă de 670 mp dotată modern.

Galerie foto sala de sport

Scoala 198 © 2013 | Toate drepturile rezervate